CO2 doelstellingen


Gako heeft zich ten doel gesteld de CO2 te reduceren. Gako wil omzet gerelateerd 5% CO2-Reductie in Scope 1 en 2 in 2019 realiseren ten opzichte van het referentiejaar 2014.

Documenten: 2017

Footprint eerste halfjaar 2017
3.C.2_1 Communicatieplan CO2 reductiesysteem
3.B.2 Energie management Actieplan
1.D.1 Sector en keteninitiatieven