CO2 doelstellingen


Gako heeft zich ten doel gesteld de CO2 te reduceren. Gako wil omzet gerelateerd 5% CO2-Reductie in Scope 1 en 2 in 2019 realiseren ten opzichte van het referentiejaar 2014.

Documenten: 2016

co2-footprint-1e-helft-2016

communicatieplan-co2-reductiesysteem

energie-management-actieplan

sector-en-keteninitiatieven

 

Documenten: 2015

co2-footprint-2015

3-c-2_1-communicatieplan-co2-reductiesysteem

3-b-2_2-energie-meetplan

3-d-1_2-sector-en-keteninitiatieven-def

 

Certificaat

co2-bewust-certificaat-niveau-3

co2-bewust-certificaat-niveau-3 deelcertificaat

 

SKAO

rapport-maatregellijst-2016